PERSONDATAPOLITIK

På refleks.info tager vi behandling af dine personoplysninger alvorlig, og vi sikrer en rimelig og gennemsigtig databehandling.
Denne persondatapolitik beskriver, hvordan dine personoplysninger bliver behandlet, når du bruger refleks.info.
Refleks.info er dataansvarlig og sikrer, at dine personoplysninger bliver behandlet i overensstemmelse med persondatalovgivningen.

Behandlingen af personoplysninger

Vi behandler personoplysninger, som du frivilligt har givet os ved oprettelsen af din profil på refleks.info
Formålet med vores behandling af dine personoplysninger er følgende:
   ■ Match af din profil med udvalgte virksomheder i Gentofte Kommune

Vi behandler kun dine oplysninger i det omfang, det er nødvendigt for at opfylde de formål, hvortil oplysningerne er indsamlet.
Behandlingen sker efter følgende retsgrundlag:
   ■ At du har givet samtykke til behandlingen, jf. artikel 6, stk. 1, litra a i persondataforordningen*

Når vi har indhentet dit samtykke til brug for vores behandling af dine personoplysninger, har du til enhver tid mulighed for at trække dit samtykke helt eller delvist tilbage ved at kontakte os. Tilbagetrækningen af dit samtykke berører ikke lovligheden af den behandling, som vi har foretaget inden tilbagetrækningen.
Bemærk, at behandlingen af visse oplysninger er nødvendige for at kunne tilbyde en normal login-procedure samt at matche profiler basalt. Uden disse oplysninger, kan du ikke anvende refleks.info:

   ■ Fødselsdato
   ■ Køn
   ■ E-mail adresse
   ■ IP adresser der anvendes


Udover ovenstående påkrævede oplysninger, behandler vi også disse oplysninger HVIS du vælger at oplyse dem. Det er altså frivilligt at udfylde nedenstående:

   ■ Telefonnummer
   ■ Branche du arbejder i eller ønsker at arbejde i
   ■ Jobtype
   ■ Uddannelse
   ■ CV
   ■ Din egen personlige beskrivelse af dig, samt hvad du søger
   ■ Interesser, hobbyer etc.
   ■ Dine billeder.
   ■ Beskeder der sendes til andre profiler
   ■ Fulde navn HVIS du vælger at oplyse det i profilen
   ■ Skånebehov

Automatiske afgørelser

Med vores match-algoritme vil vi foretage automatiske afgørelser af dine indtastede personoplysninger ved at evaluere dine personlige præferencer, jobønsker m.v. med henblik på at matche din profil med udvalgte virksomheder, således at du modtager relevante jobmuligheder. Det medfører også, at din profil vil blive fremvist for andre brugere samt virksomheder.


Opbevaring af oplysninger

Vi sletter dine data så snart du vælger at slette din profil.

Videregivelse af oplysninger

Vi videregiver de personoplysninger, som fremgår på din profilside på refleks.info, til refleks.info’s andre brugere med henblik på at udbrede kendskabet til din profil. Derudover videregiver vi dine personoplysninger til andre, såfremt vi er forpligtet hertil via lovgivning. I forbindelse med behandling af personoplysninger benytter vi følgende databehandlere:

   ■ Unoeuro.com (https://www.unoeuro.com/)Dine rettigheder

Såfremt du ønsker at gøre brug af nedenstående rettigheder, skal du kontakte os via email: kontakt@refleks.info eller ringe på telefon 2399 4999
Vi behandler og svarer på din henvendelse så hurtigt som muligt og senest en uge, efter at vi har modtaget din henvendelse, medmindre anmodningens kompleksitet og omfang gør, at vi ikke kan svare inden for en uge. I så fald kan svarfristen blive op til 1 måned i alt, jf. persondataforordningens artikel 12.


Ret til indsigt i personoplysninger

Du har ret til at få indsigt i de persondata refleks.info behandler om dig, jf. persondataforordningens artikel 15.Berigtigelse eller sletning af personoplysninger

Hvis du mener, at de oplysninger, som refleks.info behandler om dig er urigtige eller ikke er korrekte, har du ret til at få dem rettet eller slettet, jf. persondataforordningens artikel 16 og 17. Såfremt vi er enige med dig i, at de oplysninger, som vi behandler, er urigtige eller ikke-korrekte, sletter eller korrigerer vi snarest muligt disse oplysninger.Tilbagekaldelse af samtykke

Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke til refleks.info’s behandling af dine persondata helt eller delvist tilbage, jf. persondataforordningens artikel 7. Hvis du trækker dit samtykke tilbage, vil refleks.info ophøre med at behandle de persondata, som du har tilbagekaldt dit samtykke i relation til.

Trækker du samtykket til behandling af data, der er nødvendige for brugen af refleks.info, tilbage vil vi være nødsaget til at slette samtlige dine data, idet din profil ikke vil fungere uden disse nødvendige data. For at trække samtykket delvist tilbage, kan du blot slette de data du ikke længere ønsker vi behandler, dette er muligt med listen over frivillige oplysninger nævnt ovenfor, samt de forskellige typer e-mails du modtager. Du kan f.eks. trække samtykket til at modtage e-mails med tilbud i tilbage, ved blot at trykke "Afmeld" i en sådanne e-mail, eller slå det fra under "Min profil" - "Mine indstillinger".

For at trække samtykket helt tilbage, skal du blot slette din profil. Det kan du gøre under "Min profil", eller du kan kontakte vor tovholder på telefon 2399 4999Indsigelse

Du har til enhver tid ret til at gøre indsigelse imod refleks.info’s behandling af dine persondata. Du kan ligeledes gøre indsigelse, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med gældende regler eller det samtykke, som du har givet refleks.info, jf. persondataforordningens artikel 21.Klage

Såfremt du ønsker at klage over behandlingen af dine personoplysninger, har du ret til at indgive en klage til Datatilsynet, som har følgende kontaktoplysninger:

Datatilsynet
Adresse: Borgergade 28, 5, 1300 København K
Telefonnr.: 33 19 32 00
E-mail: dt@datatilsynet.dk
Hjemmeside: www.datatilsynet.dk

* Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF.