OM REFLEKS

Beskeder og dialog med andre brugere:
1. Det er ikke tilladt at sende eller videresende beskeder på refleks.info indeholdende kommercielt, anstødende, chikanerende eller diskriminerende indhold, kædebreve eller kontaktoplysninger på andre personer eller virksomheder.

2. Det er ikke tilladt at benytte platformen til spam og anden uanstændig henvendelse. Det er vigtigt, at den enkelte bruger, i alle tilfælde, husker at bibeholde en anstændig og redelig tone.

3. Refleks.info kan til enhver tid, og uden varsel, slette indlæg og profiler, såfremt én eller flere af ovenstående krav ikke opfyldes. Det vil ske uden nogen form for dækning af et evt. tab i forbindelse med, at man ikke vil have adgang til sin profil efterfølgende.

Arrangementer
1. Begivenheder oprettet af brugerne vil være tydeligt adskilt fra de af Refleks.info oprettede events under ”Begivenheder”.

2. Begivenheder som bliver annonceret via Refleks.info, må ikke have kommerciel karakter eller have karakter af reklame, m.m. uden aftale med Refleks.info. Det er blandt andet ikke tilladt at lægge billeder ind med firmalogo, videresælge rejser og lægge begivenheder ind fra andre sites.
 3. Begivenheder skal være rettet mod brugerne på Refleks.info
 4. Alle begivenheder skal godkendes af Refleks.info, hvilket sker løbende efter oprettelsen.
 5. Ved oprettelse af arrangementer under "Begivenheder" skal der være en arrangør, som er ansvarlig for arrangementet. Arrangøren er ansvarlig for at afvikle arrangementet som lovet overfor deltagerne.
 6. Ved oprettelse af annoncering på Refleks.info vedrørende events, må indholdet ikke være anstødende eller på nogen anden måde være diskriminerende.
 7. Det gælder for alle events at man opfører sig redeligt og sobert, og ikke udviser en adfærd der på nogen måder er anstødende, truende eller krænkende. Det er til enhver tid arrangørens ret at bortvise folk, der efter hans vurdering overtræder retningslinjerne.
 8. For bevigenheder oprettet af brugere gælder, at Refleks.info formidler kun kontakten mellem tilmelder og arrangøren, og Refleks.info kan derfor på ingen måde gøres ansvarlig for de enkelte events/arrangementer. Såfremt du finder arrangementet utilstrækkeligt, bedes du kontakte eventopretter. Hvis der ikke kan etableres en tilfredsstillende dialog, bedes du tage kontakt til Refleks.infos begivenhedskoordinator. Hvis Refleks.info bliver gjort bekendt med, at reglerne for oprettelse/afholdelse af en event ikke er overholdt, kan vi til enhver tid - og uden varsel - slette arrangørens arrangementer og/eller profil. Det vil ske uden nogen form for dækning af et evt. tab i forbindelse med, at man ikke vil have adgang til sit abonnement i den resterende del af abonnementsperioden og uden nogen form for dækning af de tab arrangøren måtte lide i forbindelse med en evt. aflysning, m.m. af arrangementet.
 9. Refleks.info påtager sig ikke ansvaret, hvis en begivenhed oprettet af brugerne bliver aflyst eller på anden måde mislykkes.
 10. Da Refleks.info kun formidler kontakten mellem tilmelder og arrangøren påtager Refleks.info sig intet ansvar for personskader, skader på ejendele eller andre former for skader, hvad enten det skyldes fejl, uhensigtsmæssigheder eller andre årsager. Ligeledes kan Refleks.info ej heller gøres erstatningspligtig for mistede ejendele. Vi gør opmærksom på, at deltagelse sker på eget ansvar.
 11. Deltageren skal selv tegne de nødvendige forsikringer, der dækker deltagernes deltagelse i eventet / arrangementet.
 12. Refleks.info forbeholder sig ret til at opdatere eller ændre disse vilkår og betingelser til enhver tid uden varsel og derfor anbefaler vi, at du læser disse vilkår og betingelser, hver gang du bruger begivenheder på Refleks.info.
 13. Begivenheder oprettet af Refleks.info vil være tydeligt adskilt fra de af brugerne oprettede events under ”Events”.
 14. Begivenheder oprettet af Refleks.info vil kun være for brugere på Refleks.info.
 15. I forbindelse med din tilmelding skal du oplyse følgende personlige oplysninger: Navn, adresse, telefonnummer og mailadresse. Oplysningerne vil blive brugt til at identificere dig som rette deltager i begivenheden.
 16. Det gælder for alle events at man opfører sig redeligt og sobert, og ikke udviser en adfærd der på nogen måder er anstødende, truende eller krænkende. Det er til enhver tid arrangørens ret at bortvise folk, der efter hans vurdering overtræder retningslinjerne.
 17. Møder man beruset op til et event, vil arrangøren kunne bortvise brugeren ved døren, uden der vil ske nogen form for refundering af det indbetalte beløb.
 18. Overtræder den samme bruger gentagne gange retningslinjerne, vil brugeren kunne blive idømt karantæne og dermed udelukkes for deltagelse i fremtidige events.
 19. Ved din tilmelding til et event arrangeret af Refleks.info accepterer du samtidigt, at Refleks.info må bruge billeder og statements fra eventen til markedsføringsmæssige formål, såvel internt som eksternt.
 20. Refleks.info påtager sig intet ansvar for personskader, skader på ejendele eller andre former for skader, hvad enten det skyldes fejl, uhensigtsmæssigheder eller andre årsager. Ligeledes kan Refleks.info ej heller gøres erstatningspligtig for mistede ejendele. Vi gør opmærksom på, at deltagelse sker på eget ansvar.
 21. Deltageren skal selv tegne de nødvendige forsikringer, der dækker deltagernes deltagelse i eventet / arrangementet.
 22. Refleks.info forbeholder sig ret til at opdatere eller ændre disse vilkår og betingelser til enhver tid uden varsel og derfor anbefaler vi, at du læser disse vilkår og betingelser, hver gang du deltager i en begivenhed på Refleks.info.
 Betingelser for indsendelse (upload) af billeder på Refleks.info 1. Profilbilledet må kun være af dig selv, hvorfor der ikke må fremgå flere personer på et profilbillede. Det er heller ikke tilladt, at der fremgår børn på profilbilleder.
 2. Billedet skal være nutidigt og du skal have brugsretten til billedet.
 3. Profilbilledet må ikke indeholde spildplads (dvs. portrættet skal gå fra kant til kant), og det skal vende rigtigt.
 4. Profilbilledet skal være et portrætbillede og af en sådan størrelse og kvalitet, at personen kan genkendes.
 5. Det indebærer at begge øjne skal være synlige og ansigtet ikke må være delvist tildækket af f.eks. en hat.
 6. Profilbilledet må ikke indeholde links eller referencer til andre websites.
 7. Profilbilleder må ikke virke voldeligt, truende eller på anden måde indeholde ting, som er i strid med loven.
 8. Profilbilledet, hvor du kun er iført undertøj eller med seksuelle undertoner, må kun uploades i dit private fotoalbum og må ikke bruges som profilbillede (se punkt 3.2).
 9. Billeder, som må betegnes som modelbilleder og fakes, bliver ikke godkendt førend man kan fremvise et normalt dagligdagsbillede til at verificere ægtheden.
 10. Billeder, som ikke opfylder ovenstående krav, vil blive slettet uden varsel.
 Betingelser for billeder 1. Billedet skal være roteret korrekt.
 2. Billeder må ikke indeholde links eller referencer til andre websites.
 3. Billeder med seksuelle undertoner (f.eks. nøgenhed), må ikke deles på refleks.info
 4. Billeder må ikke virke voldelige, truende eller anstødelige.
 5. Billeder af anstødelig karakter, som bliver sendt uopfordret til andre brugere, vil uden varsel medføre en sletning af profilen. 
 6. Billeder, som ikke opfylder ovenstående krav, vil blive slettet uden varsel.
 Generelle betingelser Enhver form for henstilling fra en medarbejder hos Refleks.info SKAL følges. Det er nødvendigt, at man er imødekommende overfor evt. advarsler og henstillinger. Advarsler gives, hvis Refleks.info bedømmer, at den uønskede adfærd kan være til gene for de andre brugere og/eller sitet som helhed. Vælger man at ignorere disse, kan det medføre sletning af profil og/eller karantæne fra Refleks.info, uden nogen form for dækning af et evt. tab i forbindelse med, at man ikke vil have adgang til sit abonnement i den resterende del af abonnementsperioden. Andet Refleks.info vil løbende optimere og forbedre siden, så du som bruger altid nyder godt af den bedste funktionalitet. Refleks.info forbeholder sig retten til løbende at foretage ændringer på sitet, herunder at tilføje og fjerne funktioner. Refleks.info er underlagt ”Lov om behandling af personoplysninger” og har forpligtet sig overfor Datatilsynet til at iagttage personers ret til anonymitet på Refleks.info og udvise ansvarlig omgang med personfølsomme oplysninger. Refleks.info forbeholder sig alle rettigheder til alt materiale vist på websitet, herunder alle varemærker, logoer, billeder, fotos, animationer, videoklip, brugsvilkår og tekst. Det gælder også i forbindelse med levering af andre tjenester i tilknytning til brugen af Refleks.info, eller tjenester som Refleks.info har licens til at bruge. Ingen sådanne immaterielle rettigheder må kopieres, gengives, udgives, anvendes eller vises, uden skriftlig godkendelse fra Refleks.info. Overtrædelser vil blive retsforfulgt af Refleks.info eller andre rettighedshavere. Ved overtrædelse af ovenstående kan man pådrage sig erstatningsansvar jf. reglerne i almindelig dansk ret. Refleks.info forbeholder sig ret til når som helst at ændre nærværende Brugsvilkår. Et medlem anses for at være informeret om sådanne ændringer, så snart de er udgivet på websitet. Ændringerne træder i kraft en måned efter udgivelse på websitet. For de medlemmer, som registrerer sig på websitet, efter ændringerne er udgivet, skal ændringerne gælde omgående, idet de nye Brugsvilkår udtrykkeligt godkendes ved registrering af medlemskabet. Refleks.info kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle nedbrud, fejl eller tekniske komplikationer som måtte opstå på websitet. Refleks.info påtager sig intet ansvar for fejl og mangler i indholdet på websitet. Refleks.info er yderst opmærksom på, at alle brugere skal kunne føle sig trygge og glade på vores site. Derfor opfordrer vi alle til at anmelde ethvert form for indhold, som de påskønner har til hensigt at nedgøre andre brugere eller sitet, eller på anden vis er i strid med vores betingelser. Disse anmeldelser skal ske til vores kundeservice. Husk nu, at ovenstående regler og retningslinjer er for at sikre dig den bedste og sikreste oplevelse.