BRUGERBETINGELSER

Når du gennemfører registreringsprocessen korrekt, bliver du bruger af netværket refleks.info og du kan til enhver tid slette din profil.
Som bruger af websiden oplyser du en række personlige informationer og vi forudsætter, at du accepterer vores retningslinjer for behandling af personlige oplysninger.
Læs evt. mere her: PERSONDATAPOLITIKNår du opretter din profil, svarer du for, at alle informationer, du oplyser, er korrekte, at du opdaterer dine informationer, samt at din brug af refleks.info ikke overtræder nogen gældende love og regler. Tænk nøje over hvilke informationer, du udleverer på din profil, og hvad du vælger at dele med andre.
Oplys aldrig dine koder, kontonumre, CPR numre eller lignende.Når du opretter en profil, skal du indtaste et brugernavn. Du kan vælge dit eget navn, eller et 'alias' (kælenavn, osv). Dit brugernavn må ikke skabe forvirring eller være misledende eller overtræde copyright, patent registrering eller være stødende eller vulgært. Redaktionen på Refleks forbeholder sig ret til at afvise et brugernavn. Du er fuldt ansvarlig for enhver handling, du foretager dig på Refleks. Vi forbeholder os enhver ret til at blokere eller helt afslutte en brugers profil med øjeblikkelig varsel, i fald vi vurderer det nødvendigt.Når du opretter din profil, vil du ligeledes blive bedt om at vælge en adgangskode. Du alene er ansvarlig for at opretholde adgangskodens sikkerhed. Du må ikke bruge en anden brugers profil og/eller adgangskode, eller videregive din adgangskode til tredje part. Hvis du mistænker nogen for at bruge din profil eller have adgang til din adgangskode, skal du straks skrive til kontakt@refleks.infoNår du har oprettet din profil, vil den i løbet af max tre dage blive godkendt, hvorefter du modtager en e-mail bekræftelse. Hvis du ikke modtager denne mail, eller oplever problemer med adgangen til Refleks, skal du skrive til kontakt@refleks.info Husk at beskrive problemet samt oplyse e-mail og/eller brugernavn.Du må ikke oprette profiler i en andens navn. Du må ikke udgive dig for at være en anden eller bruge urigtige data på Refleks. Refleks påtager sig ikke ansvar for kommunikation eller materiale, som brugerne sender til hinanden. Du har selv ansvaret for, hvad du skriver i et åbent rum og kan blive gjort ansvarlig herfor. Du skal således overholde gældende lovgivning. Vi forbeholder os ret til at fjerne indlæg eller kommentarer uden varsel. Du skal rapportere misbrug af Refleks ved at skrive til kontakt@refleks.infoPå Refleks er vi meget opmærksomme på det positive fokus. Sørg således for at anvende anstændigt sprog, værdig optræden og udvise respekt og empati overfor andre. Du tager i betragtning, at det skrevne ord kan virke hårdt eller stødende, samt at misforståelser nemt opstår. Ironi og sarkasme kan f.eks. være næsten umuligt at forstå. Du accepterer hermed også, at der kan være andre brugere, der ikke har samme værdier eller overbevisninger, som du selv og bedes så vidt muligt udvise såvel tålmodighed, indlevelse og tilgivende adfærd. Refleks er et upolitisk forum.Refleks er IKKE en dating-side. Det er ikke tilladt at komme med kommentarer eller opfordringer af sexuel karakter til andre brugere.Når du opretter profil, sker der en registrering af dine personlige oplysninger i en lukket database. Ved oprettelse giver du os tilladelse til at fremsende dig nyheder samt såkaldte notifikationer (beskeder om aktivitet på din profil). Du kan på ethvert tidspunkt slette din profil ved at sende en mail til kontakt@refleks.info eller klikke på “Slet min profil” på din profilside. Bemærk, at når din profil slettes, slettes samtidig alle dine data, indlæg, billeder m.v. og kan ikke rekonstrueres.Dine oplysninger lagres i et datamiljø, der er så sikkert, som det efter rimelighedens grænser lader sig gøre. Selvom Refleks forsøger at beskytte dine data, kan vi ikke fuldt ud garantere for ukrænkelig sikkerhed. Refleks kan heller ikke garantere for følgerne af eventuelle sikkerhedsbrud og kan på ingen måde stilles til ansvar herfor.Netværket Refleks er udelukkende til personligt brug og må ikke anvendes til reklame, indsamlinger (ej heller af underskrifter) eller anden annoncering. Refleks fralægger sig ansvar for brugernes indhold og rettigheder til dette. Du accepterer ikke at bruge, kopiere eller på nogen måde distribuere materiale fra Refleks, medmindre skriftlig accept hertil specifikt er givet i hvert tilfælde. Det er ikke tilladt at rekruttere brugere til fora eller grupper uden for Refleks.Refleks er uafhængig af faglige, politiske, religiøse eller økonomiske særinteresser. Det er Refleks mål at tjene brugerne på den bedste og mest forsvarlige måde uden skelen til særinteresser. Denne uafhængighed og integritet er en afgørende hjørnesten i Refleks arbejde for at sikre maksimal gensidig tillid.For at kunne genkende dine oplysninger ved dit næste besøg på Refleks hjemmeside, placeres en såkaldt ‘cookie’ på din computer. Personoplysninger behandles fortroligt af Refleks, og de oplyste data udleveres ikke til tredjemand. Enhver brug af Refleks er underlagt dansk ret. Ved din brug af refleks.info anerkender du, at enhver tvist mellem dig og Refleks vedr. ovenstående vilkår, skal afgøres ved de danske domstole efter dansk ret.Kontakt os for yderligere spørgsmål vedrørende brug af Refleks kan sendes til e-mail: kontakt@refleks.info eller du kan ringe til os på telefon +45 2399 4999